Mikkelbostad & Hagenes

 

Mikkelbostad

Mikkelbostad ligger helt sør og på innersida av øya. Flere fornminner og funn fra yngre steinalder og jernalder på gårdsområdet bekrefter lang menneskelig aktivitet. I skriftlige kilder fra 1567 er gården Mikkelbostad første gang nevnt.

Hagenes
Ved Hagenes finnes et gravfelt med 7 jernaldergraver på ei skrånende slette ned mot havet. Gjenstander som de døde fikk med seg i graven, kunne ha tilhørt en av de som deltok i gravlegginga. Slik fikk den døde den levendes status i døden, samtidig som den levende ble forbundet med den avdødes sosiale status. På Hagenesodden finnes to tufter etter boplasser fra yngre steinalder. Etter høyden over havet å dømme er tuftene fra omkring 3000-2500 f.Kr.

Rester av militærfort fra 2. verdenskrig. Foto: Indre Sør-Troms Distriktsmuseum

Rester av militærfort fra 2. verdenskrig. Foto: Indre Sør-Troms Distriktsmuseum

Under krigen bygde tyskerne et kystfort på Hagenes, bestående av 4 kanonstillinger, bunkere og underjordiske ganger for å overvåke og beskytte de alliertes skipstrafikk nordover. Alt dette finnes det tydelige spor etter.
Facebook Kommentarer

Kontakt Oss
close slider

Ditt navn (obligatorisk)

E-post (obligatorisk)

Emne (obligatorisk)

Melding

%d bloggere liker dette: